Sign in or Create account

かんしょうちたい/kanshouchitai/common kanshouchitai/かんしょうちたい/common緩衝地帯
  • noun:
    1. buffer zone

カン/KAN/    ゆる.い/yuru.i/    ゆる.やか/yuru.yaka/    ゆる.む/yuru.mu/    ゆる.める/yuru.meru/KAN/カン/    yuru.i/ゆる.い/    yuru.yaka/ゆる.やか/    yuru.mu/ゆる.む/    yuru.meru/ゆる.める/

slacken;  loosen;  relax;  lessen;  be moderate;  ease

ショウ/SHŌ/    つ.く/tsu.ku/SHOU/ショウ/    tsu.ku/つ.く/

collide;  brunt;  highway;  opposition (astronomy);  thrust;  pierce;  stab;  prick

/CHI/    /JI/CHI//    JI//

ground;  earth

タイ/TAI/    お.びる/o.biru/    おび/obi/TAI/タイ/    o.biru/お.びる/    obi/おび/

sash;  belt;  obi;  zone;  region

緩衝地帯

Settings

Additional translation:

Download Tangorin from the App Store

Tangorin Japanese Dictionary App on Google Play