Sign in or Create account

じゅうきかんじゅう/juukikanjuu/common juukikanjuu/じゅうきかんじゅう/common重機関銃
  • noun:
    1. heavy machine gun

ジュウ//    チョウ/CHŌ/    /e/    おも.い/omo.i/    おも.り/omo.ri/    おも.なう/omo.nau/    かさ.ねる/kasa.neru/    かさ.なる/kasa.naru/    おも/omo/JUU/ジュウ/    CHOU/チョウ/    e//    omo.i/おも.い/    omo.ri/おも.り/    omo.nau/おも.なう/    kasa.neru/かさ.ねる/    kasa.naru/かさ.なる/    omo/おも/

heavy;  heap up;  pile up;  nest of boxes;  -fold

/KI/    はた/hata/KI//    hata/はた/

mechanism;  opportunity;  occasion;  machine;  airplane

カン/KAN/    せき/seki/    -ぜき/-zeki/    かか.わる/kaka.waru/    からくり/karakuri/    かんぬき/kannuki/KAN/カン/    seki/せき/    -zeki/-ぜき/    kaka.waru/かか.わる/    karakuri/からくり/    kannuki/かんぬき/

connection;  barrier;  gateway;  involve;  concerning

ジュウ//    つつ/tsutsu/JUU/ジュウ/    tsutsu/つつ/

gun;  arms

重機関銃

Settings

Additional translation:

Download Tangorin from the App Store

Tangorin Japanese Dictionary App on Google Play