Definition of ヴェロキラプトル

ヴェロキラプトルVYEROKIRAPUTORU

noun:

  • velociraptor (dinosaur)

Example Sentences

Nothing found.