Definition of 下意識

かいしきkaishiki

noun:

  • preconscious; unconscious; subconscious

Example Sentences

Nothing found.