Definition of 世故

せいこseikoせこseko

noun:

  • worldly affairs

Example Sentences

Nothing found.