Definition of 並行線

へいこうせんheikousen

noun:

  • parallel railways

Example Sentences

Nothing found.