Definition of 中性子星

ちゅうせいしせいchuuseishisei

noun:

  • neutron star - Astronomy term

Example Sentences

Nothing found.