Definition of 中期経営計画

ちゅうきけいえいけいかくchuukikeieikeikaku

noun:

  • medium-term management plan

Example Sentences

Nothing found.