Definition of 予定説

よていせつyoteisetsu

noun:

  • predestination

Example Sentences

Nothing found.