How to say koi-koi in Japanese

こいこいkoikoi

noun:

  • koi-koi (type of hanafuda game); koi koi 花札

Example Sentences

Nothing found.