How to say tholeiite in Japanese

ソレアイトSOREAITO

noun:

  • tholeiite

Example Sentences

Nothing found.