Definition of 三酸化硫黄

さんさんかいおうsansankaiou

noun:

  • sulfur trioxide (SO3)

Example Sentences

Nothing found.