Definition of 両極地方

りょうきょくちほうryoukyokuchihou

noun:

  • polar areas

Example Sentences

Nothing found.